Cesarskie cięcie w Kanadzie i u nas

W wielu krajach o wysokim standardzie opieki zdrowotnej kobieta może wybrać sposób urodzenia dziecka. Obserwuje się tam wyraźne zwiększanie odsetka cesarskiego cięcia jako drogi przyjścia dziecka na świat. Dotyczy to m.in. Kanady, w której opublikowano ostatnio informacje o porodach w latach 1969 – 2003. Odsetek porodów przez cięcie cesarskie wzrósł w tym czasie z 5 do 25 %. Trzeba podkreślić

Czytaj dalej