Medycyna fizykalna w praktyce klinicznej. W. Kasprzak , A. Mańkowska.

Podręcznik akademicki : W. Kasprzak , A. Mańkowska. Medycyna fizykalna w praktyce klinicznej. PZWL 2020

MEDYCYNA FIZYKALNA W PRAKTYCE KLINICZNEJ Rozwój medycyny fizykalnej, rosnąca świadomość jej potencjalnych możliwości oraz postęp techniki spowodowały, że stała się ona istotnym elementem terapii coraz większej liczby schorzeń. Podręcznik przedstawia w nowoczesnym, nieschematycznym ujęciu wszystkie zagadnienia związane z medycyną fizykalną. W publikacji przedstawiono jej podstawy fizjologiczne, rodzaje bodźców fizykalnych, fizykalne metody diagnostyczne przydatne w pracy fizjoterapeuty, a także w szczegółowy sposób metodykę poszczególnych zabiegów oraz jednoczesnego stosowania kilku zabiegów. Obszerny rozdział poświęcono zabiegom z pogranicza fizjoterapii, medycyny uzdrowiskowej i turystyki zdrowotnej.

Na szczególną uwagę zasługuje rozdział pt. Medycyna fizykalna w wybranych chorobach i stanach klinicznych. Czytelnik znajdzie w nim opis ponad 40 chorób i specyficznych stanów klinicznych, w których można włączyć do leczenia różne formy fizjoterapii.

Książka jest kompleksowym źródłem wiedzy dla lekarzy i fizjoterapeutów, którzy potrzebują odświeżyć informacje zdobyte w toku swojej edukacji oraz studentów pragnących usystematyzować swoją wiedzę przed egzaminem.

Spis treści

1. Fizjoterapia i medycyna fizykalna w Polsce

2. Biofizyczne aspekty oddziaływania czynników fizykalnych

3. Fizykoterapia

4. Balneoterapia uzdrowiskowa

5. Metody diagnostyczne przydatne w medycynie fizykalnej

6. Medycyna fizykalna w wybranych chorobach i stanach klinicznych