Lasery cz. V – usuwanie pajączków na twarzy za pomocą lasera

usuwanie pajączków na twarzy

Usuwanie pajączków na twarzy laserem

Autor : Agata Mańkowska dr n. o zdrowiu

Usuwanie pajączków na twarzy za pomocą lasera – podstawy fizyczne

W leczeniu zmian chromatoforem docelowym jest oksyhemoglobina, dla której maksimum absorpcji promieniowania przypada przy długość fali 418, 542, 577nm. W zakresie długości fal 800-1100nm oksyhemoglobina wykazuje mniejszy stopień absorpcji w porównaniu z w/w długościami fali. Ze względu na dobrą przenikalność tego zakresu fal w głąb skóry, mieszczącą się one w zakresie okna terapeutycznego , lasery o takich parametrach znajdują również  zastosowane w terapii zmian naczyniowych.

Usuwanie pajączków na twarzy laserem – efekty

Głównym efektem zabiegu jest natychmiastowe obkurczenie naczynia co powoduje, że staje się ono niewidoczne.
Energia świetlna jest pochłaniana przez oksyhemoglobinę i zamieniana w ciepło. Do krzepnięcia krwi wewnątrz naczynia dochodzi w temperaturze powyżej 70 C. Ciepło przenoszone zostaje na ściany naczynia wywołując jego koagulację, co w rezultacie prowadzi do jego zamknięcia. Efekt terapii widoczny jest zaraz po zabiegu w postaci zbielenia miejsca naświetlanego. W przypadku zmian naczyniowych mamy doczynienia z naczyniami o różnej średnicy. Czas trwania impulsu należy dostosować do średnicy naczynia. Drobne naczynia krwionośne wymają zastosowania impulsów o krótszym czasie i mniejszych dawek energii w porównaniu z naczyniami większego kalibru.

Usuwanie pajączków na twarzy – najbardziej popularnym i pożądanym leserem jest typu KTP

Obecnie najbardziej popularnym laserem do usuwania zmian naczyniowych, płytko położonych, jest laser KTP o długości fali 532nm. Szczególnie dobre efekty obserwuje sie w przypadku zmian na twarzy. Dlatego w terapii zmian naczyniowych położonych głęboko w skórze właściwej ten typ lasera może okazać się nieskuteczny. W celu usuwania takich  zmian zalecane są lasery Nd-Yag (1064nm) czy lasery diodowe (800-810nm), wykazujące większy stopień penetracji w głąb tkanki w porównaniu z laserem KTP.