Lasery chirurgiczne

Nazwa LASER – to skrót z ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation , tzn. Wzmocnienie Światła przez Wymuszoną Emisję Promieniowania. Nie zagłębiając się zbytnio w naukową istotę zagadnienia można określić lasery , jako urządzenia wypromieniowujące światło o ściśle określonej długości fali. W przypadku zakresu światła widzialnego będą to promyki różnych kolorów ( powszechnie znane m.in. z dyskotek efekty laserowe). Lasery – to urządzenia niesłychanie skomplikowane, tym droższe im bardziej wysublimowany rodzaj promieniowania emitują i im większą jest ono obdarzone energią. Nazwa rodzaju lasera pochodzi zwykle od rodzaju materiału aktywnego lasera. Może to być ciało stałe (szkło,kryształ..), gaz ( CO2 , argon..) ,ciecz lub materiał półprzewodnikowy ( lasery półprzewodnikowe ). Lasery trzeba jeszcze podzielić na małej i średniej mocy – do 500 mW , oraz wysokoenergetyczne – powyżej 500 mW. Te pierwsze wywołują określone reakcje biochemiczne , jednakże nie jest ich zadaniem niszczenie tkanek , stąd inna ich nazwa- biostymulacyjne. Dzisiaj zajmiemy się tymi drugimi – chirurgicznymi.

Historia wykorzystania laserów w medycynie sięga 30 lat , a zaczyna się właśnie od laserów chirurgicznych ,zwanych też wówczas nożami laserowymi. Typowym przykładem jest Laser CO2 (dwutlenkowęglowy). Promieniowanie emitowane przez ten laser ma wybitne powinowactwo do wody, znajdującej się w każdej tkance. Promieniowanie to działa natomiast bardzo płytko ,na 1-2 mm.Daje to możliwość niesłychanie precyzyjnych cięć , na dodatek bezkrwawych, gdyż przecinane naczynia są jednocześnie zamykane. Innym rodzajem lasera chirurgicznego jest Laser YAG:Nd (jagowo-neodymowy). Jego promieniowanie niszczy białko na głębokości zależnej od czasu przyłożenia , tak że można zrobić dziurę określonej głębokości , także na wylot .W medycynie wykorzystuje się go m.in. dla udrożnienia zamkniętych przewodów oraz usuwania małych guzków ( tzw. kurzajki i.t.p.),a także do likwidacji tatuaży Innym ,niesłychanie specyficznym i drogocennym laserem jest l. argonowy. Promieniowanie emitowane przez ten laser ma wybitne powinowactwo do krwi, czyli zawartości naczyń krwionośnych. Innym tkankom nie czyni szkody. Ma to kapitalne znaczenie, można bowiem przy jego pomocy działać na tkanki głębiej położone. Wykorzystuje się to m.in. w zabiegach na wnętrzu oka ( np. tzw. przyklejanie siatkówki). Przy pomocy tego lasera próbuje się również zamykać szpecące rozszerzone naczyńka twarzy czy nóg dbających o urodę Pań i Panów.

Lasery wysokoenergetyczne są bardzo drogie , cena przekracza zwykle 40 tys. PLN. Dostępność pogarsza fakt , że każdy laser jest specyficzny. Nie można jednego lasera używać jednocześnie jako noża chirurgicznego i koagulować (zamykać) nim naczynia. Koniecznie trzeba też powiedzieć , że laseroterapia wymaga olbrzymiej wiedzy i doświadczenia lekarza. Sprawę jeszcze dodatkowo komplikuje zjawisko różnej indywidualnej reakcji tkanek określonego człowieka na specyficzne światło laserowe. Postęp w laseroterapii przejawia się obecnie w konstrukcji coraz bardziej specyficznych i droższych laserów, przeznaczonych do bardzo określonych zadań. Coraz więcej jest też chorób , np. szpecące naczyniaki twarzy , które dotąd nieuleczalne poddają się laserom.