Komputerowa diagnostyka znamion

Diagnostyka znamionDiagnostyka znamion. Według danych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, co roku w Polsce lekarze odnotowują ok. 2500 – 3000 nowych zachorowań na czerniaka. Pod względem rosnącej liczby zachorowań to pierwszy z kolei nowotwór u mężczyzn i drugi u kobiet.

Większość nowotworów skóry rozwija się na podłożu łagodnych zmian skórnych, dlatego tak ważne jest wykonywanie profilaktycznych badań znamion barwnikowych. Na szczególną uwagę zasługują zmiany o nierównym i ciemnym wybarwieniu, nieregularnym kształcie, zmiany krwawiące lub bolesne, a także te położone w miejscach narażonych na stałe podrażnienie.

W Gabinecie Salus, badanie znamion skórnych rozpoczyna wywiad chorobowy, podczas którego ustalamy czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwory skóry tj.: oparzenia słoneczne, korzystanie z solarium, występowanie czerniaków w rodzinie itp. Następnie lekarz przeprowadza badanie skóry pacjenta z uwzględnieniem również okolic trudno dostępnych tj.: głowa, stopy czy przestrzenie międzypalcowe itp.)

Badaniem wykorzystywanym we wstępnej diagnostyce, które rekomendujemy w Gabinecie Salus jest dermatoskopia. Dermatoskopia (inaczej mikroskopia powierzchni skóry lub mikroskopia epiluminescencyjna) jest całkowicie bezpiecznym, nieinwazyjnym i bezbolesnym badaniem, pozwalającym oceniać zmiany skórne pod kątem ich złośliwego rozwoju.

Badanie wykonuje się przy użyciu urządzenia zwanego dermatoskopem. Jest to rodzaj mikroskopu, który przyłożony do skóry pozwala na obejrzenie zmian w dwudziestokrotnym powiększeniu. Program komputerowy analizuje badane znamię barwikowe biorąc pod uwagę jego wielkość, asymetrie, równość linii brzegowej oraz kolor. W ocenie ogólnej uwzględniane są również takie czynniki jak ewolucja znamienia w ostatnim czasie. Komputerowe badanie dermatoskopowe jest metoda pomocniczą, która pozwala stwierdzić, czy zmiana ma charakter niepokojący i należy ja usunąć.

Zdiagnozowane zmiany skórne usuwamy w Gabinecie Salus dwoma metodami:

metodą chirurgiczną
metodą laserową

Diagnostyka znamion. – Wybór metody zależy od rodzaju zmiany na skórze.

W Gabinecie Salus wykonujemy również badanie histopatologiczne usuniętego znamienia.

diagnostyka znamion cena CENA: jedno znamię – 50 zł ; kolejne drugie, trzecie i czwarte – 30 zł, każde następne – 10 zł.