Komórki macierzyste

Są w centrum zainteresowania medycyny od 20-30 lat. Ogrywają ważną rolę już w życiu płodowym, z nich powstają wszystkie rodzaje krwinek. Najważniejsze z nich określane są jako komórki pnia- jakby od pnia drzewa genealogicznego. Można je porównać do królowej matki w ulu. Największa wiedzę o komórkach macierzystych zyskali hematolodzy walcząc z białaczką, szczególnie dziecięcą. Białaczka- to rak krwi. Z niewiadomych przyczyn powstaje klon chorych białych krwinek, które mnożąc się lawinowo niszczą pozostałe, zdrowe. I człowiek, najczęściej dziecko, musi zginąć. Trucizna (chemioterapia), która mogłaby zniszczyć komórki rakowe, niszczy niestety także zdrowe krwinki. Jedynym ratunkiem są komórki macierzyste. Lekarze niszczą olbrzymią dawką trucizny cały szpik. W to miejsce wprowadzają szpik od dawcy. Komórki macierzyste odbudowują zdrowy nowy szpik. Dzięki takim przeszczepom uratowano już tysiące chorych na białaczkę.

Wiedza o komórkach macierzystych ratuje też chorych na inne nowotwory. Pobiera się od chorego na raka jego własny zdrowy szpik i przechowuje. Można wówczas zastosować mega-dawkę przeciwnowotworowej trucizny. To nic że zniszczy ona szpik chorego. Lekarze mają w zapasie własny szpik pacjenta, sprzed chemioterapii. Po przeszczepieniu komórki pnia go odbudują.

Odkryto jeszcze inne zjawisko. Komórki macierzyste mogą się przekształcać w komórki innych tkanek, przejmując ich funkcje. Wędrują np. do rany po zawale serca biorąc udział w naprawie. Leży to u podłoża narastającego zainteresowania nimi kardiologów. W Na świecie , także w Polsce , obserwuje się już setki chorych, którym podano komórki macierzyste w miejsce zawału. Pozytywny rezultat jest niestety, jak dotychczas, nietrwały.

Dookoła komórek macierzystych jest wiele kontrowersji, także światopoglądowych i moralnych. Lekarze widzą bowiem jeszcze większą szansę w wykorzystaniu komórek macierzystych embrionów ludzkich. Jedno jest pewne. Komórki pnia będą w najbliższych latach w centrum zainteresowania medycyny.