DEPILACJA LASEROWA TWARZY – DLA KOGO SKÓRA BEZ WŁOSÓW cz. I

Depilacja laserowa twarzy – dla kogo skóra bez włosów cz. I

Autor dr n. o zdrowiu Agata Mańkowska

depilacja laserowa twarzy

Depilacja laserowa twarzy – podstawą zrozumienia zagadnień związanych z wykorzystaniem laserów w dermatologii estetycznej czy kosmetologii jest zapoznanie się z podstawowymi zjawiskami fizykochemicznymi, które zachodzą w skórze podczas działanie wiązki laserowej. Dzięki laserom dozowanie energii do skóry może być bardzo dokładne i precyzyjnie kontrolowane. Biorąc pod uwagę aspekty fizyczne należy podkreślić, że wiązka laserowa charakteryzuje się pewnymi cechami takimi jak monochromatyczność i kierunkowość. Monochromatyczność oznacza, że wiązka laserowa posiada tylko jedną długość fali (kolor), natomiast kierunkowość oznacza, że charakteryzuje się niewielkim kątem rozproszenia.

Depilacja laserowa twarzy – zagadnienia fizyczne

W tkance skórnej znajdują się specyficzne substancje, które określamy jako chromatofory bądź fotoakceptory. Mają one zdolność pochłaniania energii o określonej długości fali. Do tych specyficznych chromatoforów skóry należy m.in. melanina , woda, hemoglobina, oraz białko. W uproszczeniu możemy określić, że stosując lasery niszczymy jedną (niepożądaną) strukturę skóry, nie niszcząc struktur okalających. Na tej prostej zasadzie oparta jest większość metod laserowych stosowanych w dermatologii i medycynie estetycznej. Zasadę tą określamy jako prawo selektywnej fototermolizy.

Depilacja laserowa twarzy – podstawą jest zniszczenie wszystkich komórek macierzystych

W depilacji laserowej twarzy chromatoforem docelowym jest melanina zawarta w mieszku włosowy. Stosowane są obecnie trzy typy lasera (aleksandrytowy, diodowy i neodymowo- yagowy. Wszystkie w/w lasery emitują taką długość fali, której energia jest doskonale pochłaniana przez melaninę. Fizjologiczny aspekt zniszczenia w przypadku depilacja laserowa twarzy włosa polega na tym, że podgrzewamy melaninę zawartą w mieszku włosowym. W wyniku jego podgrzania niszczone są komórki macierzyste odpowiedzialne za wzrost włosa. Aby włos uległ całkowitemu zniszczeniu i na skórze się nigdy nie pojawił należy zniszczyć wszystkie komórki macierzyste.

Depilacja laserowa twarzy – najbardziej podatny na działanie wiązki laserowej jest włos w fazie anagenu

Fizjologiczne rosnący włos przechodzi różne fazy wzrostu. Faza anangenowa (wzrostu włosa) charakteryzuje się tym, że w komórkach włosa następują bardzo liczne podziały. Melanocyty produkują melaninę, czyli barwnik nadający włosowi kolor. Faza anagenu trwa przeciętnie 4-8 tygodni. Czas trwania zależy od obszaru ciała i najdłuższa jest na głowie – około 3-6 lat. Na ciele włosów w fazie anangenowej jest około 80-90%. Po fazie anangenowej włos przechodzi fazę katagenu czy fazę przejściową. Zahamowany zostaje podział komórek oraz produkcja melaniny. Faza katagenu trwa krócej w porównaniu z anagenem. W ostatniej fazie – telogenowej początkowo zakotwiczony włos w mieszku włosowym powoli wysuwa się i wypada.