Depilacja laserowa pytania

Depilacja laserowa pytania ? jakie najczęściej zadają pacjenci

Najczęściej zadawanym pytaniem przez osoby odwiedzające gabinety jest: Ile zabiegów należy wykonać ? Osoby o jasnej karnacji i ciemnych grubych włosach przeciętnie do uzyskania efektu trwałego potrzebują około 5 – 6 zabiegów. Są również przypadki, że już po trzecim zabiegu uzyskuje się efekt trwały. Większą ilość zabiegów muszą wykonać osoby o jaśniejszych włosach, oraz te u których stwierdza się zaburzenia hormonalne. Oczywiście istotne z punktu widzenia osoby podejmującej zabiegi jest uzyskanie trwałego efektu.

Derickx i wsp. zaproponowali definicję permanentnej utraty włosów jako znaczną utratę włosów ( około 80-90%) po zabiegach , która jest stabilna przez okres dłuższy niż całkowity cykl jego wzrostu w danej okolicy ciała. Obecnie okres ten został wydłużony o kolejne 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie włosy nie odrosną efekt można uznać jako trwały. Czasem osobom podejmującym zabiegi sugeruje się tzw. zabieg przypominający. Wynika to z faktu, że podczas całej serii zabiegów nie dochodzi do uszkodzenia wszystkich komórek macierzystych. Włos przechodzi w fazę telogenu (uśpienia) i odrasta po pewnym czasie-jednak zazwyczaj znacznie słabszy. Sytuacja ta najczęściej dotyczy osób z zaburzeniami hormonalnymi.

Depilacja laserowa pytania:

Jak należy przygotować się do zabiegów, oraz jakiej reakcji ze strony skóry należy się spodziewać? Do zabiegu włosy powinny być przygolone przy skórze. Nie należy się obawiać, że osoba wykonująca zabiegi nie zauważy rosnących włosów. Podczas zabiegu naświetlana jest cała okolica, obszar po obszarze, głowicą której końcówka ma kształt prostokąta lub kwadratu.

Po wykonanym zabiegu skóra może być lekko zaczerwieniona, może również wystąpić tzw obrzęk okołomieszkowy. Jest to reakcja jak najbardziej fizjologiczna i ustaje zazwyczaj po około 30 min. U osób z wrażliwą skóra może pojawić się zapalenie okołomieszkowe manifestujące się czerwoną obwódka wkoło ujścia włosa. Stan ten utrzymuje się kilka dni i zazwyczaj nie wymaga interwencji. Po około 1-2 tygodni włosy wypadają ze skóry. Zjawisko to jest wynikiem uszkodzenia komórek macierzystych, bądź przejściem włosa w fazę telogenową. Nie najeży obawiać faktu, że włosy bezpośrednio po zabiegu ?rosną?. Jest to efekt wysuwania się martwego włosa ze skóry. Po wypadnięciu włosów można się cieszyć czystą skóra, wolną od włosów.

Depilacja laserowa pytania:

Przeciętnie po zabiegu, w zależności od predyspozycji osobniczych wypada 50 -80 % włosów. Jednak na tym nie koniec. Pamiętamy o tym ,że tylko część włosów została uszkodzona trwale, a część przeszła w fazę telogenu. Odrosną one słabsze jednak wymagają kolejnego zabiegu. Następnie po około 3-8 tygodni od zabiegu pojawiają się również włosy, które podczas poprzedniego zabiegu były w fazie uśpienia. Zabiegi powtarzamy do momentu uzyskania satysfakcjonujących efektów.

Kobiety posiadające włosy w miejscach nietypowych (twarz, brodawki sutkowe, brzuch czy pośladki) stanowią osobną grupę. Z doświadczenia wynika, że nie w każdym można uzyskać efekt stały. Często przyczyną jest fakt miejscowej nadwrażliwości mieszków na przemiany androgenowe. Ta nadwrażliwość powoduje, że niektóre włosy typu mieszkowego przekształcają się we włosy terminalne. Ponieważ jest to proces stały, a laser nie zapobiega temu procesowi, może usuwać tylko włosy terminalne.

Głównymi przeciwwskazaniami do zabiegu depilacji laserowej są: ciąża, opalona skóra, wysoki fototyp skóry, opryszczka w miejscu zabiegu, antybiotykoterapia (do tygodnia po zakończeniu) stosowania środków zwiększających nadwrażliwość na światło, nowotwory (przebyte po konsultacji lekarskiej), peelingi chemiczne powodujące złuszczenie skóry w miejscu zabiegu oraz doustne stosowanie retinoidów (do 6 miesięcy od zakończenia terapii)

Dr Agata Mańkowska
Kosmetolog, fizjoterapeuta

Więcej : depilacja laserowa w Poznaniu