AGATA MAŃKOWSKA

agata mankowska Od roku 1993 prowadzi w Gabinecie Lekarskim SALUS-dr Kasprzak, gabinet medycyny estetycznej i fizykoterapii. Specjalista w zakresie laseroterapii wysokoenergetycznej. W marcu 2011 r. uzyskała stopień dr n. o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praca została oparta o 10 letnie obserwacje poczynione podczas wykonywania zabiegów laserowego usuwania tatuaży, laserowego usuwania powierzchownych zmian naczyniowych skóry oraz depilację laserową.

Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunkach: Kosmetologia i Fizjoterapia. Prowadzi szkolenia z zakresy laseroterapii w kosmetologii oraz wykorzystania metod fizykoterapeutycznych w medycynie estetycznej i kosmetyce. Jest autorką oraz współautorką podręczników akademickich oraz prac naukowych, publikowanych w czasopismach medycznych przedstawianych również na kongresach i sympozjach naukowych.

DOROBEK NAUKOWY

dr n. o zdrowiu Agata Mańkowska ROZPRAWA DOKTORSKA 2011  „Laseroterapia wysokosokoenergetyczna w wybranych problemach dermatologicznych i kosmetycznych – doświadczenia własne”  Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, promotor – Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

KSIĄŻKI – PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE :

Kasprzak W, Mańkowska A. Fizykoterapia. 2-230. Kasprzak W (red). Fizjoterapia kliniczna. PZWL 2011
Mańkowska A. Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej. 548-568. Kasprzak W (red). Fizjoterapia kliniczna. PZWL 2010
Mańkowska A. Elektroterapia w kosmetologii. 430-435. Adamski Z, Kaszuba A (red) Dermatologia dla kosmetologów. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2010
Mańkowska A. Masaż w kosmetyce i medycynie estetycznej. 435-439. Adamski Z, Kaszuba A (red) Dermatologia dla kosmetologów. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2010
Kasprzak W, Mańkowska A. Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej. PZWL Warszawa 2010
Kasprzak W, Mańkowska A. Fizykoterapia medycyna uzdrowiskowa i SPA. PZWL Warszawa 2008

OPUBLIKOWANE PRACE :

Kasprzak W, Mańkowska A.  Medycyna fizykalna w praktyce klinicznej. PZWL Warszawa 2020 (podręcznik akademicki)
Mańkowska A, Kasprzak W. Fizykoterapia (red) Kołodziejczak A. Kosmetologia tom 2. PZWL Warszawa 2020
Mankowska A, Kasprzak W, Adamski Z. Long-term evaluation of ink clearance in tattoos with different color intensity using the 1064-nm Q-switched Nd:YAG laser. J Cosmet Dermatol. 2015 Dec;14(4):302-9.
Mańkowska A, Kasprzak W. Zastosowanie laserów w dermatologii i kosmetologii. OPM.2012;9-10;28-33
Mańkowska A, Kasprzak W. Fale o częstotliwości radiowej w fizykoterapii i kosmetologii. Acta Balneol. 2012; lipiec-wrzesień; 198-203
Mańkowska A, Kasprzak W. Lasery i inne źródła światła w terapii problemów skórnych. Rehabilitacja w praktyce. 2013;4;52-55
Mańkowska A. Laserowe usuwanie tatuaży. Kosmetologia Estetyczna 2013;1(2);47-50
Mańkowska A, Matyla A. Hallux Valgus postępowanie terapeutyczne. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja.2013; 16-21
Kasprzak W, Mańkowska A. Fizykoterapia medycyna uzdrowiskowa i SPA. PZWL Warszawa 2008 (podręcznik akademicki)
Kasprzak W, Mańkowska A. Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej. PZWL Warszawa 2010 (podręcznik akademicki)
Mańkowska A. Masaż w kosmetyce i medycynie estetycznej. 435-439. Adamski Z, Kaszuba A (red) Dermatologia dla kosmetologów. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2010
Mańkowska A. Elektroterapia w kosmetologii. 430-435. Adamski Z, Kaszuba A (red) Dermatologia dla kosmetologów. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2010
Kasprzak W, Mańkowska A. Podstawy fizjoterapii. (red) Barinow-Wojewódzki A. Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych . 2012 Warszawa PZWL (podręcznik akademicki)
Mańkowska A, Adamski Z, Kasprzak W. Usuwanie zmian naczyniowych skóry typu: teleangiektazje, spider nevi i angioma cherry za pomocą lasera KTP 532nm. Dermatologia praktyczna. 2012;3(20);15-26
Mańkowska A. Fizykoterapia w kosmetologii – co każdy fizjoterapeuta wiedzieć powinien. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2011;19;4-7
Mańkowska A. Elektroterapia w kosmetyce i medycynie estetycznej. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja.2011;18;48-51
Mańkowska A, Kasprzak W. Laserowe usuwanie zmian naczyniowych. Rehabilitacja w praktyce. 2011;6;40-45
Mańkowska A, Kasprzak W. Usuwanie zmian naczyniowych skóry typu teleangiektazje za pomocą lasera KTP 532nm. Acta Balneol. 2011; 1 (123); 35-42
Mańkowska A, Adamski Z, Kasprzak W. Różnice w efektach depilacji laserowej na twarzy u kobiet w porównaniu z innymi okolicami ciała. Dermatologia praktyczna 2011;1; 19-29
Mańkowska A, Adamski Z. Doświadczenia własne w laserowym usuwaniu tatuaży. Dermatologia praktyczna 2010;1; 63-72
Kasprzak W.P, Kasprzak P.D, Mańkowska A. Pulsujące pole magnetyczne a ciśnienie tętnicze u normotoników w chorobie nadciśnieniowej. Baln. Pol.1997; 3-4 ;95-100
Kasprzak W, Mańkowska A. Magnetoterapia i laseroterapia biostymulacyjna w leczeniu osteoporozy kręgosłupa piersiowego. Pol. Arch. Med. Wewn. 1998;100;291
Mańkowska A, Kasprzak W, Kostrzewski J. Wpływ zmiennego pola magnetycznego na ukrwienie kończyn dolnych chorych z miażdżycą zarostową. Pol. Arch. Med. Wewn. 1998;100;260